AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA 1954 PDF

Suatu Akta bagi mencegah kesalahan pilihan raya dan perbuatan rasuah dan perbuatan yang menyalahi undang-undang dalam pilihanraya; bagi membuat peruntukan mengenai penubuhan pasukan penguat kuasa dan mengenai perkara yang berkaitan dengannya; bagi membuat peruntukan mengenai perlantikan ejen pilihanraya dan bagi mengawal belanja pilihanraya; dan bagi membuat peruntukan mengenai petisyen pilihan raya. An Act to prevent electoral offences and corrupt and illegal practices at elections; to provide for the establishment of enforcement teams and for matters connected therewith; to provide for the appointment of election agents and to control election expenses; and to provide for election petitions. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account.

Author:Tukazahn Dukora
Country:Kazakhstan
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):2 June 2016
Pages:104
PDF File Size:14.52 Mb
ePub File Size:16.3 Mb
ISBN:126-7-24655-822-4
Downloads:69464
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BragisPasukan ini ditubuhkan di bawah seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya [Akta 5] oleh SPR bagi maksud memantau dan mengawal aktiviti calon sepanjang tempoh rasmi berkempen sehingga tamat hari mengundi bagi memastikan undang-undang pilihan raya dipatuhi. Membuat rondaan dan memantau aktiviti berkempen oleh caloncalon atau ejen pilihan raya dalam bahagian pilihan raya berkenaan 2. Menurunkan apa-apa bahan kempen dalam kawasan kawalannya yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan berhubung dengan pilihan raya;.

Menjalankan penguatkuasaan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan;. Tempoh rasmi berkempen bermula dari masa Pegawai Pengurus mengisytiharkan bahawa sesuatu pengundian akan dijalankan dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan dan berakhir pada pukul.

Hari Mengundi ialah suatu tarikh yang ditetapkan dalam Notis yang disiarkan dalam Warta sebagai hari pengundian, manakala waktu pengundian ialah bermula dari jam 8 pagi dan berakhir pada jam 5 petang atau apa-apa waktu yang lebih awal seperti yang dinyatakan di dalam warta oleh SPR. Apakah langkah yang perlu diambil oleh Ketua PP-KPR sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang bersabit kesalahan di bawah subseksyen 24B 4 Akta 5 iaitu bahan — bahan kempen yang tidak mempunyai permit?

Memaklumkan kepada wakil calon parti mengenai notis dikeluarkan berhubung pemasangan bahan kempen tiada permit;. Apakah perkara yang perlu diambil perhatian oleh Wakil Calon Parti Politik semasa berhadapan dengan kesalahan bahan kempen yang tidak mempunyai permit?

Apakah peranan Wakil PBT apabila berhadapan dengan kesalahan bahan kempen yang tidak mempunyai permit? Menghubungi pegawai bertanggungjawab tentang hal ehwal bahan kempen di pejabat PBT untuk pastikan bahan kempen yang melanggar peraturan diturunkan sekiranya Wakil Parti tidak mengambil tindakan yang sepatutnya;. Apakah tindakan dan peranan wakil PDRM ketika berhadapan dengan kesalahan bahan kempen yang tidak mempunyai permit? Menghubungi balai polis berdekatan untuk minta bantuan bagi mengawal keselamatan semasa tindakan menurunkan bahan kempen dilakukan;.

Sentiasa mendapatkan maklumat terkini berhubung tindakantindakan yang telah diambil untuk dimaklumkan kepada Ketua PPKPR.

Apakah langkah yang perlu diambil oleh Ketua PP-KPR terhadap bahan-bahan kempen yang melanggar undang-undang di bawah Subseksyen 4A 1 Akta 5 kerana mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan? Jika parti tidak bertindak menurunkan bahan kempen yang melanggar undang-undang,Wakil PBT hendaklah meminta anggota bertugas PBT menurunkan bahan tersebut;. Memastikan supaya bahan kempen berkenaan diturunkan dan selepas ia diturunkan minta bahan kempen itu disimpan atau dihapuskan; dan.

Apakah langkah yang perlu diambil oleh Wakil PBT dalam PP-KPR semasa berhadapan dengan pelanggaran undang-undang bahan kempen yang mengembangkan perasaan jahat dan permusuhan? Menghubungi pegawai PBT bertanggungjawab mengenai hal ehwal kempen untuk menurunkan bahan kempen;.

Menghubungi pegawai polis berdekatan bagi meminta bantuan anggota polis untuk mengawal keselamatan semasa tindakan menurunkan bahan kempen;. Mengadakan mesyuarat serta-merta untuk menentukan tindakan yang akan diambil dengan keputusan bersama ;. Membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil terhadap aktiviti ceramah yang mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan;.

Jika tindakan tersebut menjejaskan keselamatan, Ketua PP-KPR akan meminta Wakil Polis mendapatkan bantuan daripada balai polis berdekatan untuk mengawal keselamatan;. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Wakil Parti Politik dalam PP-KPR semasa menangani ceramah yang melanggar undangundang subseksyen 4A 1 Akta 5 iaitu mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan? Memaklumkan Ketua PP-KPR berhubung tindakan yang telah diambil oleh parti politik mengenai ceramah yang mengembangkan perasaan jahat dan permusuhan.

Menahan jika perlu penceramah atau mana-mana orang yang bertindak agresif ketika ceramah diberhentikan;. Apakah langkah yang perlu diambil oleh Ketua PP-KPR terhadap kesalahan di bawah perenggan 26 1 c Akta 5 kerana membuka, menubuhkan atau menyenggarakan pejabat atau barong pada hari mengundi?

Membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil terhadap pembukaan, penubuhan atau penyenggaraan pejabat atau barung pada hari mengundi;. Memaklumkan wakil parti mengenai notis yang dikeluarkan berhubung pelanggaran itu agar pejabat atau barung yang dibuka, ditubuhkan atau disenggarakan pada hari mengundi supaya dirobohkan;.

Jika tindakan tersebut menjejaskan keselamatan, Ketua PP-KPR perlu meminta Wakil Polis mendapatkan bantuan daripada balai polis berdekatan untuk mengawal keselamatan;. Apabila pejabat atau barung telah dirobohkan, Ketua PP-KPR perlu meminta petugas parti politik berkenaan membersihkan kawasan terlibat; dan.

Menghubungi pegawai bertanggungjawab dengan hal ehwal kempen di PBT untuk merobohkan pejabat atau barung tersebut;. Minta PBT bawa bersama peralatan yang sesuai bagi tujuan merobohkan pejabat atau barung tersebut;. Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh Wakil PDRM terhadap kesalahan di bawah perenggan 26 1 c Akta 5 kerana membuka, menubuhkan atau menyenggara pejabat atau barung pada hari mengundi? Menahan jika perlu mana-mana orang yang bertindak agresif semasa tindakan merobohkan pejabat dan barung dijalankan;.

Apakah langkah yang perlu diambil oleh Ketua PP-KPR bagi kesalahan di bawah Subseksyen 24B 7 Akta 5 iaitu pemasangan bahan kempen dalam jarak 50 meter dari sempadan tempat mengundi? Mengadakan mesyuarat serta-merta untuk menentukan tindakan yang akan diambil dengan keputusan bersama;.

Membuat keputusan tentang tindakan perlu diambil terhadap pemasangan bahan kempen dalam jarak 50 meter dari sempadan tempat mengundi;. Mengarahkan anggota menurunkan bahan kempen yang berada dalam jarak 50 meter dari sempadan tempat mengundi;. Jika tindakan tersebut menjejaskan keselamatan, minta wakil polis dapatkan bantuan daripada balai polis berdekatan untuk kawal keselamatan;.

Mengambil gambar dan rakam bahan kempen yang berada di zon 50 meter dari sempadan tempat mengundi untuk dijadikan bahan bukti kesalahan; dan. Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh Wakil PDRM ketika berhadapan dengan kesalahan pemasangan bahan kempen dalam jarak 50 meter dari sempadan tempat mengundi? Apakah langkah yang perlu diambil oleh Ketua PP-KPR terhadap kesalahan di bawah Subseksyen 26 1 f Akta 5 iaitu mengibarkan bendera parti di atas kenderaan yang bergerak pada hari mengundi dengan tujuan merayu undi?

Membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil terhadap pemasangan bendera parti di atas kenderaan yang bergerak pada hari mengundi;. Sekiranya pemandu enggan, minta Wakil Polis mendapat bantuan tambahan untuk menahan kenderaan tersebut serta tindakan susulan yang perlu dalam situasi berkenaan;. Jika tindakan tersebut menjejaskan keselamatan, minta Wakil Polis dapatkan bantuan dari balai polis berdekatan untuk kawal keselamatan;.

Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh Wakil PDRM ketika menangani kesalahan di bawah perenggan 26 1 f Akta 5 iaitu mengibarkan bendera parti di atas kenderaan yang bergerak pada hari mengundi dengan tujuan merayu undi?

Sekiranya pemandu enggan setelah dinasihatkan, ambil tindakan menahan jika perlu pemandu yang agresif;. Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh Wakil PDRM ketika berhadapan dengan kesalahan di bawah perenggan 24B 4 a Akta 5 kerana melanggar syarat permit iaitu memasang bendera parti politik yang tidak bertanding dalam kawasan pilihan raya berkenaan? Tindakan menahan jika perlu mana-mana orang yang bertindak agresif semasa tindakan dilaksanakan; dan.

Membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil terhadap pemasangan kain rentang, sepanduk, banting oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang tidak terlibat dalam pilihan raya;. Menghubungi pegawai bertanggungjawab dengan hal ehwal kempen di PBT untuk menurunkan bahan kempen oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO ; dan. Membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil terhadap perayu-perayu undi pada hari mengundi;. Menahan jika perlu mana-mana orang yang bertindak agresif ketika tindakan memberhentikan aktiviti merayu undi dijalankan; dan.

Merujuk kepada Pegawai Pengurus, PPN bagi kes-kes pelanggaran walaupun yang tidak dapat diselesaikan; Mendapatkan maklumat daripada Pegawai Pengurus, PPN tentang calon-calon yang telah membayar deposit bahan kempen bagi pilihan raya berkenaan; dan. Menghubungi pihak PBT untuk mengambil tindakan jika berlaku sebarang pelanggaran yang memerlukan bantuan dan tindakan PBT; dan. Menyediakan senarai nombor telefon balai-balai polis dan pegawai polis yang terlibat dalam pilihan raya;.

Dapatkan bantuan polis untuk tangkapan, kawalan keselamatan dan bantuan lain yang berkaitan dengan aspek keselamatan. Tertakluk kepada undang-undang kecil mana-mana PBT, bahan kempen termasuklah apa-apa iklan, risalah, brosur, bendera, panjipanji, sepanduk, tertunggul, poster, pelekat, surat sebaran, kad kempen label atau apa-apa bentuk papan iklan sementara. Mempamerkan atau meletakan bahan kempen dalam jarak 50 meter dari sempadan mana-mana Pusat Mengundi pada Hari Pengundian;.

Mempamerkan bahan kempen parti yang tidak bertanding. Mengikut permit yang dikeluarkan di bawah perenggan 24B a Akta 5, hanya calon yang memegang suatu permit dikeluarkan PPN dan telah membayar deposit bahan kempen yang layak mempamer, memberi dan mengedar bahan kempen pilihan raya kepada orang ramai;.

Mempamerkan bendera dan logo parti pada Hari Pengundian di kenderaan yang bergerak dikira sebagai kesalahan mengikut Bolehkah mana-mana parti politik bertanding mempamerkan bendera atau logo Parti lain dalam pakatan mereka yang tidak bertanding? Pemasangan bendera-bendera atau logo-logo parti politik lain yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya berkenaan walaupun sebagai rakan komponen dalam satu pakatan melanggar syarat dalam permit yang dikeluarkan di bawah perenggan 24B 4 a Akta 5.

Pakatan Rakyat belum didaftarkan sebagai sebuah gabungan parti politik yang berdaftar di bawah undang-undang.

Bolehkah gambar ketua komponen parti politik yang bertanding dipamerkan walaupun komponen parti tersebut bergabung secara tidak rasmi? Menggantung bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari sempadan tempat mengundi dan tempat atau lokasi yang tidak dibenarkan oleh PBT Subseksyen 24B 7 Akta 5.

Mengandungi unsur-unsur yang boleh mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan Subseksyen 4A 1 Akta 5. Menyebut atau membincangkan isu-isu yang menyentuh soal peribadi atau menjatuhkan maruah seseorang calon atau orangorang lain yang bertanding dalam pilihan raya yang mendatangkan kebencian, dendam, permusuhan dan tidak ada kepentingan dan kebaikan kepada tujuan pilihan raya Subseksyen 4A Akta 5 ;.

Melanggar syarat permit seperti yang dikeluarkan oleh KPD iaitu penganjur bertanggungjawab terhadap kawalan para hadirin dari segi kelakuan dan tindak tanduk yang boleh menyebabkan kemarahan di kalangan penduduk sekitar, memastikan kenderaan tidak menghalang lalu lintas di lokasi.

Perhimpunan dan syarahan umum yang ingin diadakan hendaklah secara aman, teratur dan mengikut undang- undang;. Tidak menggunakan rumah ibadat masjid, gereja, kuil, tokong atau mana-mana tempat ibadat lain untuk dakyah dan kempen politik;.

Tidak menggunakan mana-mana tanah, bangunan, atau premis tanpa kebenaran pemiliknya, PBT, atau mana-mana orang lain untuk mendirikan tiang bendera, sepanduk, tampal notis dan slogan bertulis dan apa-apa bahan kempen lain;. Menurunkan semua bahan kempen, serta membersihkan tempat pemasangan kempen dalam tempoh 14 hari selepas Hari Pengundian seperti yang ditetapkan undang-undang;. Tidak menggunakan bangunan awam untuk perhimpunan politik dan menjalankan kempen tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik dan pihak yang bertanggungjawab; dan.

Memakai pakaian yang mempunyai simbol atau logo mana-mana parti politik atau gambar calon yang bertanding;. Menjalankan atau terlibat dalam apa-apa aktiviti kempen bagi pihak mana-mana parti atau calon parti yang bertanding di dalam pilihan raya berkenaan;. Melakukan sesuatu perbuatan yang menjejaskan atau merosakkan imej dan kewibawaan SPR sepanjang tempoh bertugas;. Adakah jamuan yang diadakan oleh parti atau individu bagi meraikan pemilihannya sebagai calon dan meraikan kemenangan selepas bertanding dalam pilihan raya dianggap sebagai satu kesalahan rasuah?

Di bawah Seksyen 8 Akta Kesalahan Pilihan Raya Penjamuan , jamuan seperti ini dianggap sebagai suatu perbuatan rasuah jika dilakukan sebelum, semasa dan selepas pilihan raya.

Sebarang penjamuan bagi maksud meraikan apa jua perkara yang ada kaitan dengan pilihan raya adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen ini. Adakah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang cuba memaksa atau menggunakan kekerasan ke atas orang lain dengan tujuan untuk meraih undi?

Di bawah Seksyen 9 Akta Kesalahan Pilihan Raya Pengaruh tak wajar , adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang cuba memaksa atau menggunakan kekerasan ke atas orang lain sama ada secara langsung atau pun tidak langsung dengan Kesalahan tersebut boleh disabitkan sama ada orang berkenaan sendiri yang memaksa atau menggunakan kekerasan tersebut mahu pun dengan menggunakan orang lain bagi melaksanakan tindakan tersebut.

Adakah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang untuk memberikan atau menawarkan habuan tertentu kepada pengundi dengan.

Di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya Penyogokan , adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang untuk memberikan atau menawarkan habuan tertentu kepada pengundi, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengundi berkenaan mengundi calon-calon tertentu pada pilihan raya. Apakah yang perlu dilakukan oleh PP-KPR apabila mendapati berlakunya salah satu atau lebih daripada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan unsur rasuah seperti di atas?

Pihak SPRM ada menyediakan talian bebas tol di no. Selain itu, aduan atau pertanyaan juga boleh dikemukakan kepada SPRM melalui alamat email: info sprm. Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh Wakil PDRM ketika berhadapan dengan kesalahan bahan kempen yang boleh mengembangkan perasaan jahat dan permusuhan? Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh Wakil PDRM ketika berhadapan dengan kesalahan ceramah yang boleh mengembangkan perasaan jahat dan permusuhan?

Bagaimana bahan kempen bercetak melanggar peraturan? Bagaimana bahan kempen digantung melanggar peraturan? Bagaimana bahan kempen yang di pamer atau di tayang melanggar peraturan?

Di manakah ceramah atau syarahan umum boleh diadakan? Adakah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang untuk memberikan atau menawarkan habuan tertentu kepada pengundi dengan tujuan untuk mempengaruhi pengundi berkenaan mengundi calon-calon tertentu pada pilihan raya? Published on Jul 29,

CE2354 NOTES PDF

Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 (Disemak - 1969)

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Jun 29, Undang-undang Malaysia. SlideShare Explore Search You.

EJERCICIOS RESUELTOS DE ESTEREOQUIMICA PDF

Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Akta 5)

Seksyen 26 Akta Kesalahan Pilihanraya melarang sebarang aktiviti-aktiviti kempen pilihanraya pada hari mengundi. Seksyen 26 1 c tidak membenarkan pembukaan pejabat atau pondok panas di dalam kawasan pilihan raya di mana seseorang calon bertanding untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pilihan raya melainkan untuk kempen pilihan raya semasa jangkamasa kempen pilihan raya sahaja. Hukuman untuk kesalahan ini adalah penjara tidak melebihi satu tahun atau denda tidak melebihi RM5, atau kedua-duanya. Seksyen 26A memperuntukan kuasa kepada SPR untuk mendirikan pondok panas di tempat yang bersesuaian untuk tujuan membantu pengundi memastikan nombor giliran mereka dalam daftar pemilih. Adalah jelas tidak perlunya calon-calon dan parti-parti politik mendirikan pondok panas untuk membantu pengundi pada hari mengundi.

FOSTEX F120A PDF

Pondok panas, aktiviti kempen dilarang pada hari mengundi (BM/ENG)

The Election Offences Act Malay : Akta Kesalahan Pilihan Raya is a Malaysian law which enacted to prevent electoral offences and corrupt and illegal practices at elections; to provide for the establishment of enforcement teams and for matters connected therewith; to provide for the appointment of election agents and to control election expenses ; and to provide for election petitions. The Election Offences Act , in its current form 1 January , consists of 7 Parts containing 42 sections and 2 schedules including 29 amendments. From Wikipedia, the free encyclopedia. Election Offences Act Long title. An Act to prevent electoral offences and corrupt and illegal practices at elections; to provide for the establishment of enforcement teams and for matters connected therewith; to provide for the appointment of election agents and to control election expenses; and to provide for election petitions. Hidden categories: Pages using collapsible list with both background and text-align in titlestyle Pages using a deprecated parameter in the legislation infobox Articles containing Malay-language text All stub articles. Namespaces Article Talk.

Related Articles