DIAGNOSTIEK VAN ALLEDAAGSE KLACHTEN PDF

Diagnostiek van alledaagse klachten pp Cite as. In de fertiele levensfase behoren de menstruaties bij de vrouw met een zekere regelmaat te komen: eens per dagen. De normale duur is meestal niet langer dan zeven dagen. Unable to display preview. Download preview PDF.

Author:Sazshura Vidal
Country:Djibouti
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):15 April 2018
Pages:270
PDF File Size:15.70 Mb
ePub File Size:3.2 Mb
ISBN:874-7-83848-485-9
Downloads:77289
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaranDiagnostiek van alledaagse klachten pp Cite as. Rectaal bloedverlies komt veel voor in de algemene bevolking. Soms is het acuut en is er sprake van een grote hoeveelheid bloedverlies in korte tijd.

Unable to display preview. Download preview PDF. Skip to main content. This service is more advanced with JavaScript available. Advertisement Hide. Authors Authors and affiliations L. Reedijk K. Reenders J. This is a preview of subscription content, log in to check access.

Occurrence and clinical significance of overt blood loss per rectum in the general population and in medical practice. Fijten GH. Rectal bleeding, a danger signal? Maastricht: Universiteit Maastricht; Google Scholar. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; Acute hemorrhage from the lower digestive tract: a search for the source. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Delay in consulting a medical practitioner about rectal bleeding.

Jones R, Kennedy T. The early detection of colorectal cancer in primary care. Huisarts Wet ; — Google Scholar. Screening for colorectal cancer: A general-practice-based study. Ahlquist DA. Approach to the patient with occult gastrointestinal bleeding. In: Yamada T, ed. Textbook of gastroenterology ; — Google Scholar. Molecular stool screening for colorectal cancer. Using DNA markers may be beneficial, but large scale evaluation is needed.

A critical analysis of the largest reported mass fecal occult blood screening program in the United States. Randomized controlled trial of fecal-occult-blood screening for colorectal cancer. Testen op bloed in de feces. Huisarts Wet ; 57—65 Google Scholar. Kronborg O. Colonic screening and surveillance. Baillieres Best. Screening for asymptomatic colorectal cancer.

Crosland A, Jones R. Rectal bleeding: Prevalence and consultation behaviour. Rectal bleeding in general practice patients. Rectal bleeding. Patient delay in presentation. Robbins pathologic basis of disease. Anal fissure. Surgery of the colon and rectum. The incidence and outcome of rectal bleeding in general practice. Spaan JA. Wouden JC van der. Diagnostisch delay bij mamma-, colorectale en testistumoren.

Hartley GC. How do general practitioners manage rectal bleeding? Rectal bleeding and colorectal cancer in general practice: diagnostic study.

Lisdonk EH van den. Neoplasmata van het onderste deel van de tractus digestivus. Ziekten in de huisartspraktijk. Utrecht: Bunge; 66—67 Google Scholar. Corman ML. Diverticular disease. In: Corman ML, editor. Colon and rectal surgery. Polypoid disease and polyposis syndromes. Surgery of the anus, rectum and colon. Jeekel J. Tumoren van de dunne en dikke darm. Oncologie ; —79 Google Scholar. Incidence of cancer in the Netherlands Ninth report of the Netherlands cancer registry. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra; Loenhout RM van.

Acute lower gastrointestinal bleeding. A guide to initial management. Postgrad Med ; — Google Scholar. Elta H. Approach to the patient with gross gastrointestinal bleeding.

In: Yamada T, editor. Textbook of gastroenterology. Lower gastrointestinal bleeding. Massive hemorrhage in the lower gastrointestinal tract in adults: Diagnostic imaging and intervention. Am J Roentgenol ; — Google Scholar. Lower intestinal hemorrhage. Anal blood loss: remember the thermometer! Billingham RP. The conundrum of lower gastrointestinal bleeding. Bono MJ. Lower gastrointestinal tract bleeding. How important is rectal bleeding in the diagnosis of bowel cancer and polyps?

Wigersma L. Adviezen bij aambeien en pruritus ani. Otter R. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom HNPCC of Lynchsyndroom.

In: Otter R, editor. Richtlijnen IKN. Herziene CBO-richtlijn Follow-up na poliepectomie. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het rectumcarcinoom. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van familiaire adenomateuze polyposis FAP. Genetics of colorectal cancer. Nonpolyposis and polyposis forms of hereditary colorectal cancer.

AQEEDATUL WAASITIYYAH PDF

Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (Quintessens)

.

JIS G 3521 PDF

Rectaal bloedverlies

.

KORG DDD 5 MANUAL PDF

Diagnostiek van alledaagse klachten

.

Related Articles