DNEVNIK TRENINGA I ISHRANE PDF

Account Options Prijavite se. Ljestvice popularnosti. Nova izdanja. Bodybuilding Gym Trainer Dr.

Author:Fesida Kaziran
Country:Saint Lucia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):21 August 2009
Pages:128
PDF File Size:17.48 Mb
ePub File Size:3.17 Mb
ISBN:390-3-99835-999-5
Downloads:38377
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojazilkreeThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Definicija, predmet i zadaci teorije sportskog treninga 3.

Pojam i definicija sportskog treninga 4. Pojam modela i sportskog modelovanja 5. Sistematizacija sportova 6. Ko postavlja kvalifikacione norme?! Bar ne u ovom trenutku. Kroz istoriju, sport se razvijao sa stalnom tendencijom porasta sportskih rezultata. Osnovni elementi tehnike su zamah i odraz.

Svaki pokret u zglobu je obrtanje. Faza leta je samo posljedica faze odskoka, pa se analizom ove faze mogu provjeravati dvije prethodne faze. Druga faza bi bilo prestizavanje sprave, priprema za zamah. Ona je u stalnom razvoju, koji se manifestuje u neprekidnim kvalitativnim i kvantitativnim promjenama. Prvu fazu predstavlja teoretsko usvajanje koncepta aktuelnog kretanja.

Izvorni pojmovi strategije 1. Genetske osnove 1. Digestivni trakt. Oklopi i krzna. Grupni lov. Ratne aplikacije 1. Udar sa strane. Aplikacije u sportu, sa i bez konflikta 1. Individualne u ekipnim sportovima. Osnovni ciljevi strategije 1. Konstitucionalni faktori. Somatski prostor. Longitudinalna dimenzionalnost. Transverzalna dimenzionalnost. Voluminozna dimenzionalnost.

Cirkularna dimenzionalnost. Adipozna dimenzionalnost. Masa tijela sistema. Biomotorni prostor. Konfliktna situacija. Suparnici u ekipi. Intelektualni prostor. Nepoznavanje teorije. Temporalni faktor 1. Trajanje odmora - prekidi. Spacijalni faktor 1. Optimalni i maksimalni domet. Kazneni poeni. Posebna pravila. Formacijska igra. Broj gledalaca. Atmosferske prilike. Oblik terena - podloge. Kretanje fluida. Atmosferski pritisak. Nadmorska visina. Na bioritam. Sastav ekipe prema ekipi rivala.

Postavljanje igre. Manje po svojim prednostima. Autogeni trening. Zamor 1. Smanjivanje brzine. Smanjivanje sile. Smanjivanje agresivnosti. Principi taktike u grupnim sportovima. Parametrizacija prostor - vrijeme. Taktika u grupnim sportovima. Zamaranje smjenjivanjem. Programiran slobodni udarac slobodno bacanje. U toku i posle ovog perioda, pojam i razvoj kineziologije povezan je sa nizom problema. Selekcija usmeravanje i izbor potencijalnih kandidata za vrhunski sport, konstruisanje baterije testova; 6.

Proces razvoja sportskih rezultata; 7. Studijska pitanja: 1. Koji su ciljevi teorije sportskog treninga?

Sportski trening jeste nauka i to njen veoma bitan segment — Eksperiment. U svakom od tranzitivnih stanja Sta, Stb, Stc,.. U takvim uslovima dolazi do intuitivnog i stihijskog rada.

Ona koja je genetski visoko uslovljena, tj. Posebno poglavlje br. Ovo podrazumeva dobro poznavanje zakonitosti sportskog treninga. Upravo je situacija obrnuta.

Da li su danas ishrana i doping u sportu velike zablude? Koji su zadaci sportskog treninga? Koje su informacije bitne za ostvarivanje ciljeva, uloge i zadataka sportskog treninga? Koja je osnovna filozofija treninga? Na slici br. Svako pretvaranje jednog objekta u drugi ostvaruje se djelovanjem operatora na objekat.

Objekat podvrgnut pretvaranju zove se operand, a kao rezultat pretvaranja nastaje 1ik. Na narednoj tabeli je primjerom iz sportskih igara prikazana navedena konverzija u procesu kretanja promjena objekta u vremenu stanja treniranosti sportiste u pripremnom periodu, gdje je operand definisan kao polazno stanje, operator koji izaziva pretvaranje, kao sredstva treninga; novo stanje, nastalo kao rezultat pretvaranja, naziva se likom. Polazno stanje 2. Stanje: aer 3.

Stanje: aer-lac Program: aerobni kapaciteti Program: anaerobni laktatni kapaciteti Program: anaerobni alaktatni kapaciteti Lik aer aer-lac aer-lac-alc 4. Stanje: aer-lac-alc 5. Stanje: aer-lac-alc-teh 6. Kretanje, prikazano kao promjena objekta u vremenu. Svi nabrojani elementi kvantitativne strukture mogu se dozirati. Iako je to tek prvi korak u upoznavanju sa CNS-om, i to je dovoljno, da se utvrdi da u humanoj motorici postoji povratna sprega. Postoje podjele sportova prema sredini u kojoj se odvijaju, na sportove na tlu, u vodi i u vazduhu.

Postoje podjele sportova prema obliku kretanja, na monostrukturalne, polistrukturalne i kompleksne sportove. Sve ostale osobine su ili konstitucionalne prirode ili su izvedene iz tri navedene biomotorne dimenzije.

CLASSICAL GODS AND HEROES BY RHODA HENDRICKS PDF

Labrada Nutrition 100% Whey Protein - 1,9 kg

Shvatila sam da mogu biti uzor i inspiracija onima koje su na korak od uspeha, samo im treba pravo usmerenje. I gradimo je i dalje! Um, a sa njim i logika. Od Sa Jovanom sam radila u septembru Konkretan rezultat jeste druga zbirka poezije, koju sam objavila dva meseca nakon Jovaninog kursa. Mi smo Sonja i Bojana, diplomirane glumica i kostimograf.

JZC-32F PDF

Teorija i metodika sportskog treninga

.

BROTHER MFC 665CW MANUAL PDF

Body Recomp osobni treneri

.

Related Articles