HERCEGOVACKA PREZIMENA PDF

Many tribes were united into the Principality of Montenegro — Today they richly attest to social anthropology and family history , as they have not been used in official structures since although some tribal regions overlap contemporary municipality areas. The kinship groups give a sense of shared identity and descent. The tribes in what is today Montenegro were formed and developed in different times, in a process which was not uniform. According to B. The tribes plemena , sing.

Author:Dazragore Brajinn
Country:Burundi
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):19 December 2009
Pages:175
PDF File Size:19.35 Mb
ePub File Size:20.66 Mb
ISBN:787-8-57692-123-5
Downloads:33472
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamuktilarHercegovina se kao prirodna regija sastoji iz dvije mikroregije: niske primorske ili jadranske Hercegovine i visoke gornje ili planinske Hercegovine. Interesantno je da se otprilike u isto vrijeme kada Zahumlje zamjenjuje Humska zemlja i naziv Duklje zamjenjuje nazivom Zeta.

I kasnije bosanski vladari u svojim titulama uvijek koriste naziv Humska zemlja, nikada Zahumlje. Granice i gradovi u Travuniji Travunija se prostirala od Dubrovnika do Boka kotorske. Zetski vladar Stefan Vojislav nakon pobede nad Vizantijom u bici kod Bara Kada je Zeta Osvajanjem u balkanskom ratu, odnosno Londonskim ugovorom o miru, Stara Hercegovina obuhvata i grad Prijepolje u Srbiji.

Istorija Na Malu Gospojinu — 8. Kroz dva dana u crkvi u Kifinu Selu Umjesto ujedinjenja sa Srbijom i Crnom Gorom, voljom velikih sila na Berlinskom kongresu To su potvrdili potpunim odzivom u Aprilskom ratu Sava Drugi, Sv.

Podaci za historiju Hercegovine od Dona Turcarum su pisana talijanski. Najmanje ih je iz godina pred kraj perioda. Acta Turcarum se sastoji od dvije serije.

Druga serija, koju je, zasada provizorno, uredio novi arhivski direktor g. Branimir Truhelka, obuhvata 90 fascikli sa istim vrstama akata i pisama kao i prva. Turska akta imaju jedan krupan nedostatak. Datirani su fermani, bujuruldije i sudska akta. Jedan je od 1 septembra god. I docniji bosanski namjesnici su koji put dobijali Hercegovinu kao arpaluk. Ali ih je poznat znatan broj po njihovim bujuruldijama i drugim turskim aktima. Prvi, koji mi je poznat iza ovoga, zove se Mehmed.

U Dona Turcarum se spominje njegov zastupnik u Hercegovini kao il chiexaia del Signor Bassa di Bossina, luogotenente in Cherzegovina. I god. Jednom od njih mogao je biti zastupnik kajmekam neki Mehmed god. Ove je godine bio Musli. Godine , upravlja Hercegovinom Jusuf. U februaru je na upravi Ibrahim, koji je morao dobiti Hercegovinu ranije. Sredinom dobija Hercegovinu kao arpaluk bosanski valija Omer.

God je Hercegovina arpaluk bosanskog vezira Mehmeda, koga zamjenjuje kajmekam Husejin. Mustafa se spominje do septembra Dona Turcarum spominju dva takva poslanstva. Pokloni su slani koji put i po dva i po tri puta u godini. Hercegovina se dijelila na nahije, kojima su upravljale vojvode.

Neke vojvode muslimanske vjere imaju titulu beg. Bili su dakle od spahijskog reda. Ali ne znam, da li je svaki vojvoda bio od spahija. Poneki put se vojvode spominju kao upravnici dviju nahija. No te dvostruke nahije nijesu bile uvijek pod jednim vojvodom, nego se koji put spominju vojvode i od jedne i od druge nahije napose, a samo katkad jedan vojvoda za obadvije nahije.

A ipak su i ove nahije susjedne. Ni ovdje Dona Turcarum ne spominju vojvode po imenu. Na jednom aktu nahije od Novog iz god. S druge se strane zna, da je bio u Trebinju glava vojvoda? Vojvoda od Popova je spomenut samo Rudinskim vojvodama ima spomena — Valjda je bio knez. Vojvode od Banjana su nam poznate od — O jednome se neimenovanom vojvodi veli, da je vojvoda ili knez il Voeuoda o Conte di Bagniani. Spominju se —, ali ni jedan po imenu. Nekakav vojvoda od Prijepolja je spomenut samo , ali bez imena.

U Gacku se knez spominje samo jedanput , ali kao knez od Cernice i to novi knez. Oni se u Dona Turcarum spominju od — Po imenu je spomenut samo knez Sladoje Nema mnogo podataka ni o knezovima od Pive. Ni jedanput se ne veli iz koga je kraja. Ti su darovi srazmjerno vrlo bogati. Rudinski vojvoda je u dva puta poklonio glava. Slabiji su bili darovi drugih vojvoda. Knez od Banjana je slao stalno iz godine u godinu jednak dar, koji se sastojao od 50 glava sitne stoke, 4 teleta i 12 sirova.

Tu su oblasti ili nahije Novi, Trebinje, i Gabela ili Neretva. Oni su se starali, da im gradovi budu u dobrom stanju. Pa ni kod ovih nijesu spomenuta njihova prezimena. On se sastojao od gornjeg i donjeg grada.

Mislim, da se gornji grad zvai Stari Grad. Njega Evlija naziva Vranica. Dok Dona Turcarum i Evlija navode, da su u Novom dva dizdara, jedan u gornjem, drugi u donjem gradu, turska akta i pisma ih spominju trojicu: u starom, novom i donjem Novom. Po uredbama, koje su vrijedile za cijelo tursko carstvo, vojska se u Hercegovini sastojala od regularnih i neregularnih trupa. Spahija je bilo mnogo u Hercegovini.

U Bosni i Hercegovini su spahije nosile begovsku titulu. Po imenu i tituli su spomenute ove spahije. Od Stoca neki Hasan-beg i Od Korita Muselimbeg Sve spahije, koje sam naveo, muslimani su. Dona Turcarum spominju nekoliko puta i u Popovu serdare.

U Gabeli je bio i arsenal tersane. On je spomenut u jednom aktu iz No ne veli se, gdje ce tada nalazio. Iste je godine spomenut kao darodavac i jedan comito del chiechaia del armata. Valjda je bio u Novom. U posadi u Novom bilo je i neregularne vojske, azapa i martoloza, a u Neretvi Gabeli samo martoloza. U Novom je bilo i nekih konjanika, zvanih faris u pluralu farisan. Dona Turcarum spominju emine od Neretve nekoliko puta, ali ni jednog po imenu, kao n.

Ko je bio novi, a ko stari ne zna se. Naprotiv god. Prihode od skela davao je bosanski divan svake godine u zakup, koji je trajao od 1 marta jedne do 1 marta druge godine. Zastupnik mu je bio spahija Mehmedbeg. Finansijskoj struci su pripadali i dukatnici od Hercegovine. U Hercegovini je bilo dukatnika i prije Turaka. U Dona Turcarum je god. Kako se vidi rezidencija mu je bila u Trebinjskom Manastiru. I on u Novom. Njegov sin Kurtbeg je bio spahija.

Bio je spahija, pa se zove Osmanbeg. I oni su stanovali u Novom. Ali jest Alibeg i Bego

GARY FRIEDMAN A57 PDF

Hercegovacka Prezimena - Risto Milicevic

Sign up with Facebook Sign up with Twitter. I don't have a Facebook or a Twitter account. Research and publish the best content. Try Business. Join Free.

IGNACE GELB HISTORIA DE LA ESCRITURA PDF

Tribes of Montenegro

.

Related Articles